Mała księgowość a duża księgowość – na czym polega różnica?

monety

Każde profesjonalne biuro rachunkowe ma w swojej ofercie prowadzenie zarówno małej, jak i dużej księgowości. Co za tym idzie, z jego usług mogą korzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, małą, średnią i dużą firmę, korporacje, stowarzyszenia oraz spółki. Różnice między obiema rodzajami księgowości są kolosalne, zarówno pod względem kosztów jej prowadzenia, jak i obowiązków z nim związanych. Co warto wiedzieć na ten temat?

Mała księgowość – kto może z niej skorzystać i czym się wyróżnia?

Mała księgowość bywa nazywana także uproszczoną, co wynika ze znacznie łatwiejszego i mniej czasochłonnego prowadzenia całej dokumentacji. Co więcej, tego typu usługa oferowana przez biuro rachunkowe jest też znacznie korzystniejsza cenowo.

  • Ten rodzaj księgowości dotyczy wyłącznie mikro oraz małych przedsiębiorców, osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz spółek jawnych, cywilnych i partnerskich.
  • Istnieje jednak pewne wykluczenie. Wyżej wymienione podmioty mogą prowadzić małą księgowość do momentu, gdy ich przychody za poprzedni rok obrotowy nie były większe niż 2 mln euro. Jeśli dojdzie do przekroczenia tej kwoty, pojawia się konieczność przejścia na pełną księgowość. Z drugiej strony, jeśli w kolejnych latach przychody spadną, można znowu wrócić do uproszczonej wersji. Kolejnym wymogiem jest opłacanie podatku na zasadach ogólnych lub w formie liniowej.
  • W ramach małej księgowości, biuro rachunkowe może prowadzić dla nas księgę przychodów i rozchodów (KPiR) lub ryczałt ewidencjonowany. Obie formy są proste, a dzięki korzystaniu z dostępnych programów księgowych, wszystkie obliczenia dokonywane automatycznie.

Dodatkowo, niektóre firmy mogą być zobowiązane do prowadzenia innych ewidencji. Mowa m.in. o ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia czy rejestrze VAT zakupu i sprzedaży.

Czym charakteryzuje się duża księgowość?

Jeśli chodzi o ten rodzaj księgowości, jest ona obowiązkowa dla spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością. Oprócz tego, jak zostało już wspomniane wyżej, dotyczy firm, których przychody za poprzedni rok obrotowy były wyższe niż 2 mln euro. Można także zdecydować się na jej dobrowolne prowadzenie. Czym się wyróżnia?

  • System jest znacznie bardziej złożony i skomplikowany, a jednocześnie bardziej precyzyjny. Dzięki temu, dostarcza wielu cennych informacji o tym jaka jest faktyczna sytuacja finansowa danego podmiotu.
  • Biuro rachunkowe będzie prowadzić dla nas zarówno ewidencję przychodów i kosztów, jak i ewidencję majątku oraz źródeł jego finansowania. W ten sposób można szybko zidentyfikować jaki jest status zobowiązań firmy wobec innych podmiotów, jak wygląda terminowość regulowania faktur oraz stan posiadania. Informacje dotyczą ponadto przepływów finansowych oraz kart wynagrodzeń pracowników.
  • Jeśli prowadzimy pełną księgowość, trzeba koniecznie dostosować się do zasad zawartych w ustawie o rachunkowości. Kolejną kwestią jest obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w określonym terminie. Ustawa podaje też wzór sprawozdania. W kontekście formy opodatkowania podatkiem dochodowym, do wyboru jest opodatkowanie na zasadach ogólnych lub podatek liniowy.

Jak widać, choć pełna księgowość wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów, stanowi niezwykle cenne źródło wiedzy dla osób zarządzających, które dzięki temu mogą podejmować lepsze decyzje finansowe oraz związane z rozwojem firmy.