NEXT GENERATIO EU

Next Generation EU jest opracowanym instrumentem odbudowy gospodarki Unii Europejskiej o wartości 750 mld euro w ramach budżetu na lata 2021-2027. Łącznie do dyspozycji kraje członkowskie będą mieć 1,8 bln euro. Środki przeznaczone na Next Generation można wydawać wyłącznie w zdefiniowanych obszarach: inwestycje, reformy i odbudowę gospodarek po pandemii. Next...