NEXT GENERATION EU

side-view-business-man-calculating-finance-numbers

Next Generation EU to opracowany instrument odbudowy gospodarki Unii Europejskiej o wartości 750 mld euro w ramach budżetu na lata 2021-2027. Łącznie do dyspozycji kraje członkowskie otrzymają 1,8 bln euro. Środki przeznaczone na Next Generation EU można wydawać wyłącznie w zdefiniowanych obszarach: inwestycje, reformy i odbudowę gospodarek po pandemii.

Next Generation składa się z kilku instrumentów:

  • Europejski instrument (The Recovery and Resilience Facility) z pewnością opracowany na rzecz odbudowy i zwiększania odpornościo wartości 672,5 mld euro. Przede wszystkim środki podzielone na dotacje i pożyczki, 312,5 mld euro i 360 mld euro odpowiednio.
  • React EU w wysokości 47,5 mld euro. W głównej mierze React EU przeznaczono na walkę ze społecznymi i gospodarczymi skutkami pandemii. React EU ma na celu wypełnienie luki do końca 2023 r. między reagowaniem kryzysowym a długotrwałym planem odbudowy.
  • Resztę przeznaczono na europejskie programy rozwojowe. W tym  Horyzont Europa (5 mld euro), Invest EU (5,6 mld euro), programy rozwoju obszarów wiejskich (7,5 mld euro), Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (10 mld euro), Program RescUE (1,9 mld euro).

Co to oznacza dla Polski?

W ramach Europejskiego instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększania odporności (The Recovery and Resilience Facility) dla Polski przedzielono 57,3 mld euro. Warto podkreślić, iż część dotacyjna wynosi 23,9 mld euro (w cenach bieżących). Zatem reszta, czyli 33,4 mld euro wynosi część pożyczkowa. Aby móc skorzystać z danych środków do końca kwietnia 2021 r. Polska musi przygotować Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który powinien być zaakceptowany przez Komisje Europejską.

W związku z tym wstępny KPO został zaprezentowany pod koniec lutego br. Aktualnie trwa korygowanie przedstawionego planu, po przedstawionych uwagach Komisji Europejskiej. Niewątpliwie do końca kwietnia br. polski rząd musi zdążyć skorygować KPO i złożyć do Komisji Europejskiej. Po czym rozpocznie się analiza KPO krajów członkowskich i zostanie podjęta decyzja o przydzieleniu środków.