Składka zdrowotna na ryczałcie w 2024 roku. 

składka zdrowotna na ryczałcie

Wysokość składki zdrowotnej dla ryczałtowców stanowi istotny element rozliczeń podatkowych. Niezależnie od osiągniętego rocznego przychodu, kwoty te są ściśle określone. Podstawą do obliczenia składki zdrowotnej jest przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał poprzedniego roku, które zostało ogłoszone i wynosi 7767,85 zł.

Ryczałtowcy są zobowiązani do opłacania składki zdrowotnej miesięcznie w zależności od wysokości swojego przychodu. Przedsiębiorcy opłacający składkę zdrowotną na ryczałcie odprowadzają ją miesięcznie w wysokości 9% wartości podstawy. Istnieją trzy wymiary składki:

  • do 60 000 zł przychodu – składka wynosi 419,46 zł miesięcznie (60% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 4660,71 zł x 9%)
  • od 60 000 zł do 300 000 zł – składka wynosi 699,11 zł miesięcznie (100% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 7767,85 zł x 9%)
  • powyżej 300 000 zł – składka to 1258,39 zł miesięcznie (180% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 13982,13 zł x 9%)

Nowe stawki składki zdrowotnej na ryczałcie na 2024 rok zostały wyznaczone zgodnie z powyższymi procentowymi progami.