Składka zdrowotna na ryczałcie w 2024 roku. 

Wysokość składki zdrowotnej dla ryczałtowców stanowi istotny element rozliczeń podatkowych. Niezależnie od osiągniętego rocznego przychodu, kwoty te są ściśle określone. Podstawą do obliczenia składki zdrowotnej jest przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał poprzedniego roku, które zostało ogłoszone i wynosi 7767,85 zł. Ryczałtowcy są zobowiązani do opłacania składki zdrowotnej miesięcznie w zależności...

Krajowy System e-Faktur: 5 plusów i 5 minusów

Obecnie wśród przedsiębiorców jest dużo rozmów co do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Co do jednego wszyscy są zgodni, że jest to spora zmiana. Dzisiaj chcielibyśmy przybliżyć możliwe zalety i wady obligatoryjnego wystawienia faktur za pośrednictwem KSeF'u. Potencjalne plusy Krajowego Systemu e-Faktur #1 Oszczędność czasu i kosztów  Korzystanie z KSeF eliminuje...

Nowe limity podatkowe w roku 2024. Ważne zmiany dla przedsiębiorców.

Limity podatkowe na rok 2024 będą niższe niż w roku obecnym. Limity podatkowe w przepisach określane są w euro. W związku z tym dla odpowiedniego przeliczenia na PLN musimy zastosować odpowiedni kurs. Zastosowanie znajduje Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego października. Zatem właściwym kursem dla limitów w 2024 r....

Odsetki od zaległości podatkowych w 2023 roku

W wyniku podwyższenia od 08.09.2022 r. stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP, od tego samego dnia zmianie uległy odsetki od zaległości podatkowych: 16,50% w skali roku – stawka podstawowa odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, 8,25% w skali roku – stawka obniżona odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (50% stawki podstawowej), 8,25% w skali roku – stawka opłaty prolongacyjnej (50% stawki podstawowej), 24,75%...

Wystawienie faktur – 2023 rok przejściowy

W tym roku przedsiębiorcy z pewnością mają możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dobrowolnie. Wprowadzone zmiany pozwolą podatnikom korzystać z nowego sposobu fakturowania lub wyboru mieszanego trybu dokumentacji sprzedaży. Do roku 2024 podatnicy mogą także pozostać przy dotychczasowym sposobie fakturowania. Natomiast od 01.07.2024 r. korzystanie z KSeF będzie już obowiązkowe....

Zmiany podatkowe 2023 r. Część II.

Zmiany podatkowe wprowadzone z początkiem 2023 roku dotyczą tak wielu obszarów, że musimy poświęcić im kolejny wpis. Zachęcamy do zapoznania się drugą, ale nie mniej ważną, częścią wprowadzonych zmian. 1. Zmiany w ramach projektu SLIM VAT 3 Slim VAT 3 to już trzecia edycja zmian wprowadzanych w ustawie o VAT: Wprowadza możliwość...