Nowe limity podatkowe w roku 2024. Ważne zmiany dla przedsiębiorców.

limit podatkowy

Limity podatkowe na rok 2024 będą niższe niż w roku obecnym. Limity podatkowe w przepisach określane są w euro. W związku z tym dla odpowiedniego przeliczenia na PLN musimy zastosować odpowiedni kurs. Zastosowanie znajduje Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego października. Zatem właściwym kursem dla limitów w 2024 r. będzie kurs euro z dnia 2 października 2023 r. W tym dniu euro było warte 4,6091 zł. W 2022 roku 3 października (1 dzień roboczy października w 2022 r.) kurs euro był wyższy i wynosił 4,8272 zł. Oznacza to obniżenie limitów podatkowych na rok przyszły.

Limity podatkowe dla ryczałtu

Podatnicy, którzy będą chcieli dalej prowadzić działalności gospodarczą w 2024 r. w formie ryczałtu ewidencjonowanego, nie mogą przekroczyć kwoty przychodu w wysokości 2 milionów euro. W przeliczeniu na kurs z pierwszego dnia roboczego października 2023 roku, limit ten wyniesie 9 218 200 zł

Podatnicy rozliczający się ryczałtem mogą opłacać podatek w okresach kwartalnych. Limit przychodu dla kwartalnego opłacania podatku wynosi 200 tysięcy euro. Jeśli w 2023 roku jego przychód nie przekroczy 921 820 zł – przedsiębiorca będzie mógł płacić podatki kwartalnie.

Limit dla kwartalnego podatku VAT

Mały podatnik, a więc taki którego przychody nie przekroczą 2 mln euro może opłacać podatek VAT kwartalnie. W konsekwencji podatnicy, u których przychód w 2023 roku nie przekroczy 9 218 000 zł mogą płacić w 2024 VAT kwartalnie. Co istotne z kwartalnego opłacania można skorzystać dopiero po 12 miesiącach od dnia rejestracji do VAT.

Limity podatkowe dla małego podatnika

W podatkach dochodowych istnieje również mały podatnik. Limit w PIT i CIT dla małego podatnika wynosi 2 mln euro. Przeliczając limit po kursie euro w 2024 roku będziemy mieli status małego podatnika, jeśli przychód przedsiębiorstwa w 2023 roku nie może przekroczyć kwoty 9 218 000 zł.

Limity dla 9% stawki CIT

Preferencyjna stawka CIT 9% uzależnione jest od tego, czy spółka zastosuje się do dwóch limitów:

  1. Przychody brutto z roku poprzedniego nie mogą przekraczać 2 mln euro,
  2. Przychody netto w roku podatkowym nie mogą przekraczać 2 mln euro.

Z 9-procentowej stawki CIT w 2024 roku skorzystają firmy, których przychód brutto w 2023 roku nie przekroczy 9 218 000 zł. Limit przychodów netto natomiast przeliczany jest po kursie z pierwszego dnia roboczego roku. Drugą wartość limitu na 2024 rok poznamy zatem 2 stycznia 2024.

Limity podatkowe dla pełnej księgowości 

Po przekroczeniu rocznie 2 mln euro, podatnicy korzystający z uproszczonej księgowości muszą przejść na księgowość pełną. Przepis ten obowiązuje nie tylko wspólników spółek cywilnych, spółek jawnych czy partnerskich, ale także osób fizycznych prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Jeśli przychód firmy w 2023 roku nie przekroczy kwoty 9 218 200 zł, to w 2024 roku przedsiębiorca nadal może prowadzić księgowość uproszczoną.