ZATRUDNIENIE STUDENTA : Wszystko co musisz wiedzieć

zatrudnienie studenta

Duża część pracodawców chętnie decyduje się na nawiązanie zawodowej współpracy z osobami studiującymi. Dlaczego? Powód jest prosty – zatrudnienie studenta to mniejsze koszty pracodawcy. Nawet gdy muszą liczyć się z większą elastycznością w ustalaniu grafików pracy, pracodawcy mimo wszystko decydują się na ten krok.

Kim jest student?

Studentem jest osoba, która rozpoczęła studia jednolite magisterskie lub pierwszego/drugiego stopnia. By potwierdzić status studenta, należy załączyć do teczki pracownika zaświadczenie z dziekanatu lub oświadczenie o posiadaniu statusu studenta.

Status studenta traci z dniem zdania egzaminu dyplomowego lub skreślenia z listy studentów. Poza tym status studenta traci się również po ukończeniu 26 roku życia. Doktoranci oraz uczestnicy studiów podyplomowych, podczas zatrudnienia nie traktowani jako osoby posiadające status studenta.

Umowa o pracę

Umowa o pracę ze studentem podlega obowiązkowi opłacania składek ZUS(emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych). Koszty pracodawcy są takie same – niezależnie od wieku studenta czy rodzaju umowy o pracę i wynoszą:

  • 9,76% – ubezpieczenie emerytalne
  • 6,50% – ubezpieczenie rentowe
  • 1,67% – ubezpieczenie wypadkowe (firma do 9 osób)
  • 2,45% – Fundusz Pracy
  • 0,1% – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Student zatrudniony na umowę o pracę podlega obowiązkowo przepisom kodeksu pracy, a co za tym idzie, przysługuje mu: przynajmniej minimalne krajowe wynagrodzenie, prawo do urlopów pracowniczych (wypoczynkowego, macierzyńskiego, na żądanie itp.) oraz ochrona przed natychmiastowym wypowiedzeniem umowy (okres wypowiedzenia to zazwyczaj 1-3 miesiące).

Podsumowując ,umowa o pracę ze studentem podlega takim samym prawom i obowiązkom, jak w przypadku zatrudniania innych osób. Niektórzy pracodawcy decydują się na takie rozwiązanie, jednak zdecydowanie większym powodzeniem cieszy się umowa zlecenia.

Umowa zlecenie

W przypadku umowy zlecenie pracodawca nie musi odprowadzać składki ubezpieczeniowej do ZUS. Student do 26 roku życia podlega pod ubezpieczenie społeczne swoich rodziców. O ile umowa zlecenia w większości przypadków traktowana jest, jako ta gorszego rodzaju (tzw. „śmieciówka”), o tyle dla studenta może być korzystnym rozwiązaniem. Dzięki umowie zlecenie praca jest elastyczniejsza, można z niej szybciej zrezygnować oraz więcej zarobić „na rękę”.

Po ukończeniu 26 lat, nawet jeśli pracownik wciąż posiada prawa studenta, pracodawca zobowiązany zgłosić pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie są koszty dla pracodawcy? Zatrudnienie studenta na umowę zlecenie, który nie przekroczył 26 roku życia i korzysta ze zwolnienia z podatku, kosztem zatrudnienia jest jedynie wypłacone wynagrodzenie.

PIT-0

Osoby, które nie ukończyły 26 roku życia oraz pracują na umowę zlecenie lub umowę o pracę (nie muszą być studentami), mogą zdecydować się na zwolnienie z opłacania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Oznacza to, że dochód tych osób zwolniony z opodatkowania. Tyczy się to zarobków do kwoty 85 528 zł rocznie. Nadwyżka opodatkowana jest na zasadach ogólnych.