Ulgi podatkowe w 2024 roku dla JDG. Część II.

ulgi podatkowe

Dzisiaj kontynuujemy temat ulg podatkowych z których możesz skorzystać prowadząc działalność gospodarczą.

Ulga B+R 

Z ulgi skorzystasz, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, w ramach której wykonujesz działalność badawczo-rozwojową. W takim przypadku masz możliwość odliczenia kosztów kwalifikowanych, które są szczegółowo określone w przepisach. Co ważne ulga daje prawo do dodatkowego pomniejszenia podstawy opodatkowania o te same wydatki, które były już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Masz prawo do odliczenia 100%-200% kosztów kwalifikowanych w zależności od jego rodzaju. W celu rozliczenia ulgi do zeznania rocznego należy załączyć PIT/BR

Ulga na robotyzację 

Z ulgi skorzystasz, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej lub podatkiem liniowym i ponosisz określone wydatki na robotyzację. W ramach ulgi możesz rozliczyć 150% kosztów, czyli 

  • 100% kosztów, które są zaliczone do kosztów podatkowych oraz 
  • kolejne 50% tych kosztów w ramach ulgi

Warto jednak wiedzieć, że ulga obejmuje koszty poniesione na robotyzację w latach 2022-2026

Ulgę odliczysz w zeznaniu rocznym za rok, w którym ponosisz koszty. Jeżeli w danym roku wykażesz stratę albo twój dochód jest niższy od kwoty przysługującego ci odliczenia, to z ulgi skorzystasz w zeznaniach za kolejnych 6 lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym skorzystasz lub masz prawo skorzystać z odliczenia. 

W celu rozliczenia ulgi do zeznania rocznego konieczne jest dodanie załącznika PIT-RB/PIT-RBS. 

Ulga na ekspansję (marketing)

Z ulgi skorzystasz, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej lub podatkiem liniowym i ponosisz wydatki związane z poszerzaniem rynku zbytu, na przykład uczestnictwo w targach, czy działania promocyjno-informacyjne. 

Dzięki uldze rozliczysz w podatku dochodowym 200% poniesionych kosztów, czyli 

  • 100% jako koszt uzyskania przychodów oraz
  • 100% jako odliczenie w ramach ulgi

Maksymalnie odliczenie w ramach ulgi w danym roku podatkowym wynosi 1 000 000 zł.

Ulga na sponsoring

Z ulgi skorzystasz, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej lub podatkiem liniowym i ponosisz wydatki na działalność sportową, kulturalną i naukową. Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na tego rodzaju działalność. Dzięki uldze rozliczysz w podatku dochodowym 150% poniesionych kosztów, czyli 

  • 100% jako koszt uzyskania przychodów oraz
  • 50% jako odliczenie w ramach ulgi

W celu rozliczenia ulgi do zeznania rocznego konieczne jest dodanie załącznika PIT-CSR

Ulga na prototyp 

Z ulgi skorzystasz, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej lub podatkiem liniowym i ponosisz wydatki związane z produkcją próbną i wprowadzeniem na rynek nowego produktu. Dzięki uldze rozliczysz w podatku dochodowym 130% poniesionych kosztów, czyli 

  • 100% jako koszt uzyskania przychodów oraz
  • 30% jako odliczenie w ramach ulgi

Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ulga na złe długi 

Warto pamiętać również, że w zeznaniu rocznym z podatku dochodowego masz prawo dokonać odliczenia z tytułu ulgi na złe długi. Możesz z niej skorzystać, jeżeli w roku podatkowym, za które składasz zeznanie podatkowe, masz nierozliczone należności, dla których upłynęło 90 dni od dnia terminu płatności. Warunkiem jest jednak, aby do dnia złożenia zeznania należność nie została uregulowana.

Pamiętaj jednak, że jeżeli jako nabywca jesteś dłużnikiem, który posiada nieuregulowane zobowiązania z okresem przeterminowania 90 dni od dnia upływu terminu płatności z faktury, to masz obowiązek zwiększyć swoją podstawę do opodatkowania o wartość nieopłaconego zobowiązania.