Ulgi podatkowe w 2024 roku dla JDG. Część I.

ulgi podatkowe

Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku dochodowego to część dochodu, od której nie trzeba płacić podatku dochodowego. Obecnie kwota wolna od podatku to 30 000 zł. W praktyce oznacza to, że podatek dochodowy zapłacimy od dochodu powyżej 30 000 zł. Jednak z tego rodzaju preferencji mogą skorzystać jedynie podatnicy rozliczający się według skali podatkowej.

Ulga dla rodzin 4+

Z ulgi może skorzystać rodzic co najmniej czwórki dzieci. Przy tym osiąga przychody z umowy o pracę, umowy zlecenie, działalności gospodarczej lub zasiłku macierzyńskiego. W takiej sytuacji jako rodzic lub opiekun prawny można nie płacić podatku dochodowego dla przychodów nieprzekraczających w roku podatkowym 85 528 zł dla każdego z rodziców. 

Ulga dla seniora

Z ulgi skorzysta osoba mająca status seniora i osiąga przychody z umów o pracę, zlecenie, czy z działalności gospodarczej. Ważne, że nie ma znaczenia forma opodatkowania działalności gospodarczej. W takim wypadku przychody do kwoty 85 528 zł są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym. Warunkiem do skorzystania z ulgi jest jednak niepobieranie emerytury z ZUS

Ulga na dziecko (prorodzinna)

Z ulgi mogą skorzystać rodzice, opiekunowie prawne lub osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej i uzyskuje dochody opodatkowane według skali podatkowej. Ulgę może rozliczyć tylko jeden z rodziców za każdy miesiąc, w którym co najmniej przez jeden dzień sprawował opiekę nad dzieckiem. 

Ulga na internet

Z ulgi można skorzystać, jeżeli uzyskane dochody opodatkowane według skali podatkowej lub ryczałtem. W roku podatkowym są wydatki związane z użytkowaniem internetu, a ulga nie była wykorzystana w poprzednich latach. Ulga przysługuje Ci w dwóch następujących po sobie latach podatkowych, a kwota maksymalnego odliczenia od dochodu/przychodu nie może przekroczyć 760 zł.  W przypadku opodatkowania na skali podatkowej prawo do rozliczenia wydatków na internet w ramach ulgi, przysługuje jedynie, jeśli nie były one zaliczone wcześniej do kosztów podatkowych w działalności.

Ulga IKZE

Z ulgi można skorzystać, jeśli w roku podatkowym dokonano wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. W tym celu konieczne jest zachowanie potwierdzenia przelania środków na IKZE. Przepisy regulują maksymalną wartość wpłat, jakie możemy dokonać na IKZE. Jednocześnie kwoty te stanowią maksymalną wartość ulgi do odliczenia od dochodu (skala/liniówka) lub przychodu (ryczałt). Za 2023 r. maksymalne odliczenie wynosi 

  • 8 322 zł 
  • 12 483 zł (dla osób, które prowadzą działalność pozarolniczą)

Ulga na terminal płatniczy

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, jeśli dochód opodatkowany według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub według ryczałtu. Dotyczy ona wydatków na zakup i wprowadzenie terminala płatniczego i polega na ponownym ich odliczeniu w ramach ulgi, niezależnie od uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów, w tym także poprzez odpisy amortyzacyjne. Limit z ulgi, z jakiego możesz skorzystać to

  • 2 500 zł w roku podatkowym – jeśli podlegasz zwolnieniu z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy fiskalnej 
  • 1 000 zł w roku podatkowym – w pozostałych przypadkach