6 SPOSOBÓW NA OBNIŻENIE KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Koszty zużycia energii ciągle rosną. Poniżej przedstawiamy kilka sposobów jak każdy przedsiębiorca może nieco obniżyć koszty.

Energooszczędne Urządzenia biurowe 

Według statystyk, to właśnie komputery, drukarki i pozostały sprzęt biurowy odpowiadają za 30% zużycia energii w biurze. Warto zatem w pierwszej kolejności przyjrzeć się jakiej jakości używasz sprzęt w swoim biurze. Kategoria sprzętu pod względem zużycia energii mają największy wpływ na ilość zużycia energii. Ponadto należałoby przyjrzeć się zwyczajom naszych pracowników. Być może część z nich zapomina o wyłączeniu komputera bądź skanera po zakończonym dniu pracy.

Modernizacja oświetlenia

Aby obniżyć koszty warto zastąpić energochłonne halogeny i żarówki nowoczesnym oświetleniem LED. Należy także sprawdzić czy w naszej firmie nie ma pomieszczeń, w których niepotrzebnie zostawia się włączone światło.

Ocena systemu chłodzenia 

Koszt energii elektrycznej zużywanej przez systemy chłodzenia może stanowić nawet połowę całkowitych kosztów zużycia energii w przedsiębiorstwie. Sprawdź jak pracują systemy chłodzenia. Czy da się zaprogramować je by pracowali z mniejszym zużyciem, a przy tym nie tracąc na efektywności chłodzenia.

Dobór odpowiedniej taryfy 

Nie jest tajemnicą, że wielu dostawców energii elektrycznej uzależnia jej cenę od pory dnia. Tańsza stawka obowiązuje zwykle w nocy. Należy zatem zastanowić się, czy nie zmienić organizacji pracy w taki sposób, aby najbardziej energochłonne procesy były realizowane właśnie nocą.

Ocena stanu izolacji cieplnej budynku 

Nieszczelna izolacja może powodować duże straty ciepła. A co za tym idzie wzrost kosztów zużycia energii. Warto tutaj zwrócić uwagę nie tylko na izolację ścian budynku oraz stropu, ale także na stan okien oraz drzwi, które często są źródłem nieszczelności.

Wdrożenie ISO 50001 

Standard ISO 50001 określa wymagania dla systemu zarządzania energią. Jego zastosowanie ma na celu pomóc organizacjom stale zmniejszać zużycie energii a tym samym koszt energii oraz emisji gazów cieplarnianych. ISO 50001 jest odpowiedni dla każdej organizacji bez względu na wielkość, sektor oraz położenie geograficzne. Wśród najważniejszych korzyści związanych z certyfikacją systemu zarządzania energią można wyróżnić: zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie rozwiązań zapewniających efektywne korzystanie z zasobów energetycznych, zmniejszenie kosztów wytwarzania wyrobów, a także zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.