Składka zdrowotna na ryczałcie w 2024 roku. 

Wysokość składki zdrowotnej dla ryczałtowców stanowi istotny element rozliczeń podatkowych. Niezależnie od osiągniętego rocznego przychodu, kwoty te są ściśle określone. Podstawą do obliczenia składki zdrowotnej jest przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał poprzedniego roku, które zostało ogłoszone i wynosi 7767,85 zł. Ryczałtowcy są zobowiązani do opłacania składki zdrowotnej miesięcznie w zależności...