ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

top-view-coworkers-team-working-office

Aktualnie obowiązujące zasady dokonywania płatności na rzecz  kontrahentów za faktury.

Na szczególną uwagę zasługują faktury opiewające na kwotę faktury powyżej 15 tys. zł  brutto, które dotyczą zakupu towarów lub usług  objętych mechanizmem podzielonej płatności wykazanych w załączniku nr 15  Ustawy VAT np. komputery, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, usługi budowlane. Powyższe faktury muszą mieć specjalne oznaczenie na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”, a przelew musi być dokonany tak aby kwota netto trafiła na rachunek bieżący kontrahenta, a kwota VAT na dedykowany rachunek VAT kontrahenta. Rachunek należy zweryfikować czy znajduje się na tzw. „Białej liście”. Adres strony: podatki.gov.pl/ wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/

Zdarza się, iż faktury na kwoty poniżej 15 tys.zł brutto  także będą miały dopisek na fakturze „mechanizm podzielonej płatności” które także można zapłacić  podzieloną płatnością.

Za nieprawidłowe dokonywanie przelewów bez stosowania „mechanizmu podzielonej płatności”  wg art. 108a ust.7 i 8 Ustawy VAT grożą sankcję  w wysokości 30% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Niekorzystne jest także to, iż taka faktura nie jest kosztem uzyskania przychodu.