Projekt – 35-godzinny tygodniowy czas pracy

projekt zmian czasu pracy

Nie tak dawno do sejmu trafił projekt „35-godzinny tygodniowy czas pracy” skrócenia tygodniowego czasu pracy do 35 godzin. Ten projekt wzbudził wiele pytań i kontrowersji. Zatem proponujemy przyjrzeć się bliżej proponowanym zmianom.

SKRÓCENIE CZASU PRACY DO 35 GODZIN TYGODNIOWO

Najistotniejszą zmianą, którą zakłada projekt jest zmiana brzmienia art. 129 § 1 Kodeksu Pracy następująco:

” § 1 Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 35 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przeciętnym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 135-138, 143 i 144″

Co ważne projekt „35-godzinny tygodniowy czas pracy” nie przewiduje tworzenia ograniczeń w organizacji czasu pracy w okresie rozliczeniowym. A to zatem umożliwia wykonywanie pracy przez 4 dni po 8 godzin oraz 1 dzień po 3 godziny. Ale również może być opcja godzin pracy przez 5 dni po 7 godzin.

Uzasadnieniem do projektu jest poprawa stanu zdrowia Polaków i zapobieganie wypaleniu zawodowemu. Jest to bardzo istotna rzecz ponieważ według badania w 2021 roku aż 2/3 polskich pracowników ma objawy wypalenia zawodowego.

Projekt nowelizacji Kodeksu Pracy w zakresie czasu pracy zakłada ponadto:

  • Ograniczenie tygodniowego czas pracy wraz z godzinami nadliczbowymi do maksymalnie, przeciętnie 43 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.
  • Ustalenie czasu pracy osoby niepełnosprawnej w maksymalnej liczbie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. A w przypadku osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności odpowiednio 6 godzin na dobę i 30 godzin tygodniowo.
  • Ustalenie maksymalnego czasu pracy kierowców w ilości 8 godzin na dobę i przeciętnie 35 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Projekt nowelizacji Kodeksu Pracy w zakresie czasu pracy dostępny jest dostępny:

9-020-1021-2022.pdf (sejm.gov.pl)