KOSZTY FIRMOWE: Kawa i przekąski nie tylko dla pracowników

koszty firmowe

Według najnowszego stanowiska fiskusa, pracodawca może rozliczyć w kosztach podatkowych wydatki na posiłki. Kluczowe jest to, że zalicza się również posiłki fundowane zarówno osobom na etacie, jak i współpracownikom prowadzącym własną działalność gospodarczą.

Interpretacja wystosowana na wniosek spółki działającej w branży IT. Firma kupuje artykuły spożywcze i udostępnia je pracownikom oraz osobom współpracującym z nią na podstawie umowy cywilnoprawnej lub samozatrudnienia. Chodzi w szczególności o takie koszty firmowe jak: woda, kawa, herbata, cukier, mleko, czekoladki, herbatniki, cukierki, owoce.

Czy spółka ma prawo do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskana przychodów, jeśli są związane z współpracownikami na umowie cywilnoprawnej lub B2B. Zdaniem tej firmy istnieje taka możliwość. Swoje stanowisko uzasadniała tym, że poczęstunek jest nie tylko ogólnie przyjętym standardem. Przede wszystkich wpływa pozytywnie na samopoczucie personelu oraz poprawia atmosferę pracy. Poza tym podkreśla fakt, iż bezpłatne artykuły spożywcze są bonusem zachęcającym wiele osób do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia w spółce. Co prowadzi do zmniejszenia rotacji pracowników, a tym samym pozwala spółce na ograniczenie kosztów związanych z rekrutacją nowego personelu. Według tej firmy fundowanie jedzenia i picia nie jest podatkowym kosztem reprezentacji w przypadku, gdy takie działanie jest skierowane do własnych pracowników i współpracowników.

Co to są koszty uzyskania przychodów?

Zgodnie z ogólną definicją przyjętą w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (…).” W konsekwencji, by wydatek poniesiony przez spółkę mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, muszą być spełnione następujące warunki:

  • poniesiony wydatek przez podatnika (właściwie udokumentowany)
  • musi być w ścisłym związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Jego celem ma być uzyskanie, zachowanie lub zabezpieczenie przychodów (bądź może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów),
  • definitywny (wartość poniesionego wydatku nie zwraca się podatnikowi w jakikolwiek sposób),
  • taki wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Stanowisko fiskusa w sprawie kawy, owoców i słodyczy w kosztach firmy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem spółki zawartym w jej wniosku. W wydanej interpretacji przypomniał, że do kosztów uzyskania przychodów zalicza się tak zwane koszty pracownicze, do których należą między innymi świadczenia wypłacane wraz z narzutami oraz inne wydatki mające pośredni wpływ na motywację pracowników.

 „Reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu wykreowania pozytywnego wizerunku podatnika. Co istotne, działania o charakterze reprezentacyjnym podejmowane są w stosunku do podmiotów lub ich przedstawicieli zewnętrznych. Pojęcie reprezentacji nie obejmuje natomiast tych działań, które podejmowane są w stosunku do własnych pracowników oraz współpracowników”

Dyrektor KIS

Z powyższych słów wynika, iż fiskus zgadza się ze stanowiskiem spółki, że pojęcie reprezentacji nie obejmuje działań, które podejmowane są w stosunku do własnych pracowników oraz współpracowników.