Sektor MŚP. Jakie różnice pomiędzy mikro, małym i średnim przedsiębiorstwem?

sektor MSP

Dzisiaj z okazji dnia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) chcielibyśmy przybliżyć jakie są różnice pomiędzy nimi. Często się mówi, że sektor MŚP jest napędową siłą polskiej i europejskiej gospodarki. Firmy, które klasyfikują się do sektora MŚP często mogą skorzystać z różnego rodzaju dofinansowań krajowych bądź unijnych. A zatem jakie warunki należy spełnić by określić czy Twoja firma należy do mikroprzedsiębiorstw, małych lub średnich.

  • Mikroprzedsiębiorstwo to taka firma, która zatrudnia od 1 do 9 pracowników. Obrót i/lub całkowity bilans roczny nie może przekraczać 2 milionów euro. To właśnie mikroprzedsiębiorstwa mają największy w całym sektorze MŚP udział w tworzeniu polskiego PKB.
  • Mała firma to przedsiębiorstwo, które zatrudnia od 10 do 50 pracowników. Całkowity bilans roczny i/lub obrót firmy nie może przekraczać 10 milionów euro.
  • Średnia firma to przedsiębiorstwo, które zatrudnia od 50 do 250 pracowników. Obrót i/lub całkowity bilans roczny średniej firmy nie przekracza 50 milionów euro.