Wystawienie faktur – 2023 rok przejściowy

faktura ustrukturyzowana

W tym roku przedsiębiorcy z pewnością mają możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dobrowolnie. Wprowadzone zmiany pozwolą podatnikom korzystać z nowego sposobu fakturowania lub wyboru mieszanego trybu dokumentacji sprzedaży. Do roku 2024 podatnicy mogą także pozostać przy dotychczasowym sposobie fakturowania. Natomiast od 01.07.2024 r. korzystanie z KSeF będzie już obowiązkowe.

FAKTURY USTRUKTURYZOWANE

Faktury ustrukturyzowane można sporządzić w lokalnych systemach finansowo-księgowych podatnika w formacie XML zgodnym ze strukturą logiczną e-Faktury (FA_VAT). Dodatkowo jest możliwość skorzystania z bezpłatnych narzędzi, udostępnianych przez Ministerstwo Finansów. Faktury ustrukturyzowane mogą wystawiać sami podatnicy. Ponadto podatnik ma możliwość uprawnić inny podmiot do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur. Może być to biuro rachunkowe obsługujące podatnika, księgowy lub wskazany pracownik w firmie.

Po wysłaniu danych do KSeF podatnik otrzyma powiadomienia o dacie i czasie wystawienia faktury ustrukturyzowanej razem z numerem identyfikującym. Data nadania przez system numeru identyfikującego będzie datą wystawienia faktury VAT i jednocześnie datą otrzymania. Aby fakturę VAT uznano za dostarczoną w systemie KSeF– podatnik powinien otrzymać zgodę odbiorcy. W sytuacji, gdy odbiorca nie wyrazi zgody na otrzymanie faktury przy użyciu KSeF to podatnik zobowiązany do dostarczenia faktury w inny, uzgodniony z odbiorcą sposób.

W rezultacie z Krajowego Systemu e-Faktur będą mogli korzystać:

 • przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT,
 • przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT,
 • podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający polski identyfikator podatkowy NIP;

ZWOLNIENIE Z PRZESYŁANIA JPK_FA

Faktury ustrukturyzowane przechowywane w KSeF i dostępne dla organów podatkowych, dzięki czemu podatnicy nie muszą przesyłać pliki JPK_FA.

DUPLIKATY, NOTY KORYGUJĄCE

Wystawienie faktur za pośrednictwem KSeF zwalnia podatników z wystawienia duplikatów faktur, ponieważ faktury ustrukturyzowane wyeliminują możliwość zniszczenia lub zagubienie dokumentów. Wszystkie dokumenty przechowywane w systemie przez 10 lat w wersji elektronicznej. Dlatego do faktur ustrukturyzowanych nie stosuje się przepisów regulujące zasady wystawiania duplikatów faktur (art. 106l ustawy o VAT).

W przypadku pojawiania się błędów na fakturze podatnik nie będzie miał możliwości wystawienia not korygujących w postaci ustrukturyzowanej. Z kolei zostanie możliwość wystawienia not na dotychczasowych zasadach poza systemem.

Panel Klienta VAVICOM BR a KSeF

Podsumowując chcielibyśmy podkreślić, że nasi Klienci korzystające z fakturowania w Panelu Klienta nadal będą mogli korzystać z tego sposobu. Panel Klienta dopasowany do zachodzących zmian i ma możliwość wysyłania faktur do KSeF.

Główne zmiany w projekcie KSeF:

 • Przesunięcie wejścia w życie ustawy z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r.
 • Wydłużenie o dodatkowe pół roku terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT – KSeF będzie dla nich obowiązkowy od
  1 stycznia 2025 r.
 • Faktury z kas fiskalnych będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r.
 • Paragon z NIP będzie uznawany jak faktura uproszczona do 31 grudnia 2024 r.
 • Faktury konsumenckie (B2C) nie będą objęte KSeF.
 • Bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych) zostają wyłączone z KSeF.
 • Wyłączone z KSeF będą również faktury wystawiane w procedurach OSS i IOSS.
 • W okresie awarii i w trybie offline dopuszczone będzie wystawianie faktur korygujących.
 • Liberalizacja sankcji i ich stosowanie dopiero od 1 stycznia 2025 r.