Cele Finansowe – Jaki Mają Wpływ Na Osiągnięcie Sukcesu?

Cele finansowe

Każde przedsiębiorstwo na początku roku określa główne cele na kolejny rok. W tym jedne z najbardziej kluczowych są cele finansowe, ponieważ mają bezpośredni wpływ na rozwój przedsięwzięcia. Świadomość celu wspiera w podejmowaniu strategicznych decyzji w ciągu roku, a także ukierunkowuje w codziennych działaniach.

Czym jest cel finansowy?

Cel finansowy to pewien stan bądź rezultat, do którego się dąży przy zarządzaniu pieniędzmi firmy. Warto pamiętać, że dla różnych firm będą różne cele. W praktyce ambitność, a zarazem kierunek celów są mocno uzależnione od osobowości osób decyzyjnych w firmie. Z pewnością cele, które wspierają Twoje wartości, pomogą zachować koncentrację i motywację.

Jak wyznaczać cele finansowe?

Kluczowym jest odpowiednie sformułowanie celów finansowych. Najczęściej przedsiębiorcy oraz menadżerzy firm korzystają z metody SMART do określenia celów. Chociaż, metoda Smart jest prostym narzędziem do wyznaczania celów różnego rodzaju pozostaje jednym z najbardziej skutecznych. Głównym założeniem tej metody jest, że cele muszą być :

  • Specifickonkretne / szczegółowe
  • Measurablemierzalne
  • Achievable osiągalne / akceptowalne
  • Realistic realne
  • Time-boundokreślone w czasie
Specific - konkretne / szczegółowe
Measurable - mierzalne 
Achievable - osiągalne / akceptowalne 
Realistic - realne 
Time-bound - określone w czasie

Nie trafisz na nowe możliwości, jeśli wciąż będziesz czekał na jakieś gwarancję, zamiast uwierzyć i podjąć działanie.

Brian Tracy

Dlaczego warto określać cele finansowe?

Bez wątpienia jasne określenie celów finansowych w dużej mierze przekłada się na rozwój Twojej firmy. Wyznaczenie i spisanie celów finansowych w jednym miejscu pomaga w oczyszczaniu umysłu i uporządkowaniu działań, które sprzyjają ich realizacji. Mając sprecyzowany cel finansowy łatwo sprawdzić jak dużo już zostało zrealizowano do osiągnięcia wybranego celu i jak blisko jest go osiągnięcie.

Dodatkowo wyznaczanie celów finansowych sprzyja motywacji pracowników, szczególnie gdy osiągnięcie wspólnego celu przekłada się na realizację poszczególnych celów własnych pracowników.