Składka Zdrowotna W Lutym. Ważne Wyjaśnienia Od Ministerstwa Finansów

składka zdrowotna

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców

Polski Ład 2022 wprowadził zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej. Według nowych zasad 2022 roku składka zdrowotna dla przedsiębiorców:

  • opodatkowanych według skali podatkowej powinna wynosić 9% od dochodu z działalności gospodarczej
  • opodatkowanych podatkiem liniowym powinna wynosić 4,9% od dochodu z działalności gospodarczej
  • opłacających podatek z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box) wyniesie 4,9% dochodu z działalności gospodarczej.

W wyniku wprowadzonych zmian powstało wielkie zamieszanie wśród przedsiębiorców jak obliczać składkę zdrowotną za styczeń 2022. Ministerstwo Finansów informuje, że przedsiębiorcy na podatku PIT za styczeń 2022 r. ustalą według zasad 2021 roku.

„U przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem PIT na ogólnych zasadach (skala podatkowa, liniowy, IP-box), w myśl przepisu przejściowego (art. 79) Polskiego Ładu, podstawę wymiaru składki miesięcznej na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń 2022 r. ustala się na podstawie zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2021 r.”

Biuro prasowe Ministerstwa Finansów

Natomiast od marca wysokość składki zdrowotnej będzie ustalana na podstawie dochodu z poprzedniego miesiąca. Inaczej mówiąc składka zdrowotna za luty (płatna w marcu 2022r.) ustala się na podstawie dochodu ze stycznia 2022r.

Nowe terminy odprowadzania składki zdrowotnej

  • do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni – dla płatników składek posiadających osobowość prawną.
  • do 20 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni – dla pozostałych płatników składek

W celu ułatwienia postanowiliśmy przypomnieć kto ma osobowość prawną.

Osobowość prawną mają: spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), spółdzielnie, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, kościoły, partie polityczne. Warto też podkreślić, że są też tzw. ułomne osoby prawne. Do ułomnych osób prawnych należą: spółki osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna), wspólnoty mieszkaniowe, jednostki budżetowe, spółki kapitałowe w organizacji. Mimo że ww. jednostkom nie jest przyznana osobowość prawna, to zgodnie z art. 33 k.c. stosuje się do nich przepisy o osobach prawnych.

Podziel się artykułem, jeśli był przydatny