Odsetki od zaległości podatkowych w 2023 roku

W wyniku podwyższenia od 08.09.2022 r. stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP, od tego samego dnia zmianie uległy odsetki od zaległości podatkowych: 16,50% w skali roku – stawka podstawowa odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, 8,25% w skali roku – stawka obniżona odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (50% stawki podstawowej), 8,25% w skali roku – stawka opłaty prolongacyjnej (50% stawki podstawowej), 24,75%...