ZUS DRA : Wszystko Co Musisz Wiedzieć o Deklaracji

ZUS DRA

Wiadomo, że każdy przedsiębiorca ma wiele obowiązków, jednym z nich jest odprowadzanie składek ZUS za siebie oraz swoich pracowników. Do tej pory nie było jednak obowiązku wysyłania deklaracji ZUS DRA. To się zmieniło w Polskim Ładzie i powstał obowiązek składania comiesięcznej deklaracji DRA. Co to jest i do kiedy musisz wysyłać znajdziesz w poniższym artykule.

Czym jest ZUS DRA?

Deklaracja ZUS DRA jest deklaracją rozliczeniową lub korygującą. Ta deklaracja służy przekazaniu informacji dotyczących pracodawcy oraz podatnika samozatrudnionego i dokonywanych przez niego rozliczeń składkowych. Oprócz tego w tym dokumencie można znaleźć informacje związane z wypłacanymi świadczeniami. Powstanie obowiązku co miesięcznego składania ZUS DRA, wynika z Polskiego Ładu w celu określenia podstawy dochodu do wyliczenia indywidualnej składki zdrowotnej.

Do tego jest także konieczne załączenie formularze ZUS RCA (zawiera informacje opłacanych składek, w tym jakie świadczenia zostały wypłacone) oraz ZUS RSA (zawiera / koryguje dane przerw w składkach i wypłacanych zasiłków).

Terminy składania ZUS DRA

  • do 5. dnia następnego miesiąca dla jednostek i zakładów budżetowych
  • Dla płatników posiadających osobowość prawną (spółki akcyjne, spółki z o.o., spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje) – do 15. dnia następnego miesiąca
  • Dla pozostałych płatników (przedsiębiorcy opłacające wyłącznie własne ubezpieczenia, przedsiębiorców i inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej zatrudniające innych ubezpieczonych, w tym spółki osobowe) – do 20. dnia następnego miesiąca

Korekta deklaracji ZUS DRA

Prawie każdą deklaracje można skorygować, ale są na to konkretne terminy. Złożyć korektę deklaracji można w terminie:

  • 7 dni od otrzymania konkretnej informacji związanej z błędem;
  • 7 dni od wydania przez urząd decyzji o widocznych nieprawidłowościach;
  • 30 dni od dostarczenia przez ZUS właściwego protokołu z kontroli wskazującej na nieprawidłowości.

Wypełnić oraz złożyć deklarację najszybciej i najprościej można przez PUE ZUS. Po zalogowaniu należy wejść w zakładkę Usługi i wyszukać odpowiednią deklarację.

Jeśli kadrowo-płacowe rzeczy dla Ciebie są zbyt trudne, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami.